BREAKING NEWS

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Η Χρυσή Αυγή στο πλευρό των Τρίτεκνων Πολύτεκνων Οικογενειών: Ανακοίνωση από την ένωση “ΓΟΝΕΙΣ”


Μπορεί τα κανάλια να έχουν ρίξει «μαύρο» στην Χρυσή Αυγή, αποσιωπώντας κάθε δραστηριότητα του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος, όμως αυτό δεν συμβαίνει από τον απλό Λαό, ο οποίος αντιλαμβάνεται ποιος είναι ο σύμμαχός του σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
Ενδεικτική είναι η μεγάλη αποδοχή που γνώρισε η ανακοίνωση του συλλόγου ΓΟΝΕΙΣ, που ήλθε αμέσως μετά την ανακοίνωση Τσακνή ότι θα λογοκρίνει σταλινικά την ΕΡΤ, την οποία και σας παραθέτουμε:
«Η Χρυσή Αυγή δια μέσω του βουλευτή Β΄ Πειραιώς, Γιάννη Λαγού, τασσόμενη υπέρ στην δίκαιη και νόμιμη διαμαρτυρία του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ΓΟΝΕΙΣ, κατέθεσε ερώτηση στο κοινοβούλιο προς το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Οικονομικών απαιτώντας να εξαιρεθούν τα επιδόματα Στήριξης Τέκνων, καθώς και το Ειδικό Επίδομα Στήριξης σε Τρίτεκνες – Πολύτεκνες οικογένειες από τα εισοδηματικά κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται με το υπ’ αριθμ. 128/24-1-2017 ΦΕΚ, εφαρμόζοντας τον νόμο 4254/2014 ώστε να μην βυθισθούν οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες στην απόλυτη πτωχοποίηση και ανέχεια.
Ακολουθεί η ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής
ΠΡΟΣ Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςYπουργείο Οικονομικών
ΘΕΜΑ: Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών
Mε το υπ’ αριθμό υπ’ αριθμό 128/24-1-2017 ΦΕΚ που έχει σαν θέμα «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» διαπιστώνεται με οδυνηρή έκπληξη πως στο ετήσιο συνολικό εισόδημα των δικαιούχων περιλαμβάνεται και το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων καθώς και το Ειδικό Επίδομα Στήριξης σε Τρίτεκνες – Πολύτεκνες οικογένειες. Πέραν αυτού στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕΑ keaprogram.gr στην ενότητα συχνές ερωτήσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» στην παράγραφο 10 σημειώνεται πως : Όλα τα επιδόματα πρόνοιας περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του εισοδήματος εκτός από το επίδομα αναδοχής, το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος. Όμως η πρόθεση συγκεκριμένης νομοθέτησης έρχεται σε ευθεία αντίθεση το νόμο 4254/2014 «Τροποποίηση διατάξεων ΚΦΑΣ, κατάργηση ΑΥΟ Π & Λοιπές Διατάξεις»  παράγραφο Β υποπαράγραφο Β.2 , άρθρο 7 παρ. α και β όπου αναφέρεται με σαφήνεια πως:  «Από 1.1.2013 και μετά το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων του άρθρου 40 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) δεν προσμετράται στο καθαρό ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος». Κατόπιν των προαναφερθέντων και λαμβάνοντας υπ’ όψη πως οι αναφερόμενες διατάξεις βρίσκονται σε πλήρη ισχύ ενώ ήδη έχει εκδοθεί ανακοίνωση δημόσιας διαμαρτυρίας από 30/1/2017 του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΓΟΝΕΙΣ.
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
Με δεδομένη την βαθύτατη οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελληνική κοινωνία και επειδή η πρόθεση της συγκεκριμένης νομοθέτησης έρχεται σε πλήρη νομοθετική και νομική αντίθεση του ΦΕΚ128/2017 σε συνάρτηση με τον ισχύοντα νόμο 4254/2014 πως, πότε και με ποιο τρόπο θα εξαιρεθούν τα επιδόματα Στήριξης Τέκνων καθώς και το Ειδικό Επίδομα Στήριξης σε Τρίτεκνες – Πολύτεκνες οικογένειες από τα εισοδηματικά κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται με το υπ’ αριθμ. 128/24-1-2017 ΦΕΚ, εφαρμόζοντας τον νόμο 4254/2014 ώστε να μην βυθισθούν οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες στην απόλυτη πτωχοποίηση και ανέχεια;
Αθήνα, 31/1/2017
Ο ερωτών Βουλευτής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ
Βουλευτής Β’ Πειραιώς
Ερώτηση για τα ειδικά επιδόματα Πολυτέκνων και Τριτέκνων κατέθεσε σήμερα και ο βουλευτής Επικρατείας της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παππάς.
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα Ειδικά Επιδόματα Πολυτέκνων και Τριτέκνων»

Διαβάζοντας το υπ’ αριθ. 128/24-1-2017 ΦΕΚ με τίτλο «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», με έκπληξη διαπιστώνεται  ότι οι πολύτεκνες οικογένειες, και ειδικά οι άνεργες ή και άστεγες απορρίπτονται από το πρόγραμμα του ΚΕΑ, λόγω εισοδήματος. Και αυτό διότι στο συνολικό δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προσμετρά το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων οικογενειών ως εισόδημα (σε αυτό το σημείο θυμίζουμε ότι μεγάλος αριθμός Πολύτεκνων Οικογενειών το 2016 έλαβε το μεγαλύτερο μέρος του επιδόματος στην γ’ και δ’ δόση).
Επισημαίνουμε ότι με βάση τον νόμο 4254/2014 «Τροποποίηση διατάξεων ΚΦΑΣ, κατάργηση ΑΥΟ Π & Λοιπές Διατάξεις»  παράγραφο Β υποπαράγραφο Β.2, άρθρο 7 παρ. α και β αναφέρεται ότι:

α. Από 1.1.2013 και μετά το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων του άρθρου 40 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) δεν προσμετράται στο καθαρό ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.
β. Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 , το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων της υποπαραγράφου ΙΑ 2 της παραγράφου ΙΑ του Ν. 4093/2012 και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων του άρθρου 40 του N. 4141/2013, από την έναρξη χορήγησής τους…».
Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
Με ποιο σκεπτικό λήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση που οδηγεί στην εξαθλίωση τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες;
Θα υπάρξει άμεση νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να εξαιρεθεί το Ενιαίο Επίδομα Τέκνων, καθώς και το Ειδικό Επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, από τα εισοδηματικά κριτήρια του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, όπως αυτά ορίζονταν από τον Ν. 4254/2014;
Αθήνα, 02/02/2017
Ο ερωτών Βουλευτής
Χρήστος Παππάς
Βουλευτής Επικρατείας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Share this:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2014 ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ. Designed by OddThemes | Distributed By Gooyaabi Templates