BREAKING NEWS

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Παρεμβάσεις Συναγωνιστών Καρακώστα και Σαχινίδη ενάντια στην ασυδοσία των πολυεθνικών - 2 ΒΙΝΤΕΟ


Οι συναγωνιστές Καρακώστας και Σαχινίδης, ως ειδικός αγορητής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αντίστοιχα, τοποθετήθηκαν στην Ολομέλεια για την ενσωμάτωση στην εγχώρια νομοθεσία της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών.
Ο βουλευτής Βοιωτίας, Ευάγγελος Καρακώστας, κατηγόρησε κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση και τα κόμματα του αντισυνταγματικού τόξου πως αφήνουν την ελληνική κοινωνία έρμαιο στις διαθέσεις των κερδοσκόπων και των τοκογλύφων, παραχωρώντας τους τον φορολογικό έλεγχο εταιρειών με τζίρο εκατομμυρίων.
Ο βουλευτής Πέλλας Ιωάννης Σαχινίδης από την πλευρά του, σχολίασε την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, στηλιτεύοντας την επιλεκτική ευαισθησία του «συνταγματικού» τόξου προς τους λαθρομετανάστες, ευαισθησία πάνω στην οποία έχει στηθεί ένα πάρτι εκατομμυρίων ευρώ από το οποίο πλουτίζουν οι αυτοαποκαλούμενοι «αντιρατσιστές» μέσω των Μ.Κ.Ο. Τόνισε τις πάγιες θέσεις της Χρυσής Αυγής όσον αφορά το αγροτικό ζήτημα, καθώς είναι η μόνη δύναμη που εγγυάται την διαγραφή των χρεών των Ελλήνων αγροτών.
Ταυτοχρόνως, ο Συναγωνιστής δήλωσε ότι η Χρυσή Αυγή στέκεται στο πλευρό των γονέων, στο Περαμα και αλλού, ενώ έθιξε τον ύποπτο ρόλο των ΜΚΟ στην δημόσια ζωή της χώρας. Κλείνοντας, ο Γιάννης Σαχινίδης επανέλαβε ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει ανάγκη συνεργασιών και παρουσίασε την τροπολογία με αρ.896 του Λαϊκού Συνδέσμου σχετικά με ειδικό προσωπικό ασφαλείας.
Ακολουθεί η τροπολογία:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις»
ΘΕΜΑ: «Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας»
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας του Ν. 1339/1983 είναι ένστολο και ένοπλο ειδικό προσωπικό που προσλαμβάνεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελεί ειδική κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται σε υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων και την πρόληψη εγκλημάτων κατά προσώπων ή αγαθών στις παραπάνω εγκαταστάσεις και χώρους, καθώς και την ασφαλή συνοδεία χρηματαποστολών των παραπάνω φορέων.
Πρόκειται για έναν θεσμό με μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα και αναγκαιότητα, που συμβάλει καθημερινά στην καταπολέμηση της ραγδαίας αύξησης της εγκληματικότητας, τη θωράκιση των υπηρεσιών που υπηρετεί, την ανάγκη ασφάλειας των πολιτών.
Μετά τριάντα τέσσερα χρόνια από την εισαγωγή του θεσμού, αυτός δεν επικαιροποιήθηκε, με αποτέλεσμα κραυγαλέες ελλείψεις και αντινομίες στο νομικό καθεστώς και στην εφαρμογή του. Ενδεικτικά:
-Στην ισχύουσα διατύπωση η πρόβλεψη για την πρόσληψη Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας, αφορά, πλην του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, και τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων, χώρων, δραστηριοτήτων, προσώπων που δεν ανήκουν στο Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, ενώ στον τομέα αυτό δραστηριοποιούνται οι ιδιωτικές επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 3707/2008.
-Με τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται η απαγόρευση απασχόλησης του προσωπικού αυτού σε έργα διαφορετικά του σκοπού για τον οποίο προσλαμβάνεται, δηλαδή για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων των φορέων πρόσληψης, καθώς και την ασφαλή συνοδεία χρηματαποστολών των παραπάνω φορέων. Πλην όμως, δεν προβλέπεται ρητά η ακυρότητα ανάθεσης τέτοιων καθηκόντων, ούτε η επιβολή κυρώσεων στις διοικήσεις των φορέων που παρανομούν παραβιάζοντας την απαγόρευση. Εξάλλου, παρατηρήθηκε το φαινόμενο, φορείς να προσλαμβάνουν Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας κατά τις διατάξεις του Ν. 1339/1983, και να τους αναθέτουν καθήκοντα διαφορετικά του σκοπού για τον οποίο προσλαμβάνεται ή να τους μετατάσσουν σε άλλη κατηγορία ή κλάδο προσωπικού του φορέα.
-Δεν προβλέπεται τυπικά η δυνατότητα μετάταξης αυτού που προσλαμβάνεται ως Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας σε άλλη κατηγορία ή κλάδο προσωπικού του ίδιου ή άλλου φορέα, όπως ισχύει για τους υπόλοιπους δημόσιους υπάλληλους, με αποτέλεσμα να συντελείται αρνητική - επιλεκτική διακριτική μεταχείριση εις βάρος της εν λόγω κατηγορίας προσωπικού.
Με την προτεινόμενη τροποποιητική διάταξη:
1. Απαλείφεται από την παράγραφο 1 η φράση «κάθε φύσης επιχειρήσεων, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων» ώστε να καταστεί σαφές ότι η πρόσληψη Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας του Ν. 1339/1983, που είναι ένστολο και ένοπλο ειδικό προσωπικό που προσλαμβάνεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελεί ειδική κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων, αφορά αποκλειστικά το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Διοικητικές Αρχές κ.λπ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας), και κατ΄εξαίρεση και τις τράπεζες. Για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων, χώρων, δραστηριοτήτων, προσώπων που δεν ανήκουν στο Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, δραστηριοποιούνται οι ιδιωτικές επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 3707/2008.
2. Αυστηροποιείται η απαγόρευση απασχόλησης του Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας σε καθήκοντα διαφορετικά του σκοπού για τον οποίο προσλαμβάνεται, δηλαδή για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων των φορέων πρόσληψης, καθώς και την ασφαλή συνοδεία χρηματαποστολών των παραπάνω φορέων, με την ρητή πρόβλεψη, αφενός της αυτοδίκαιης ακυρότητας ανάθεσης τέτοιων αλλότριων καθηκόντων, αφετέρου της επιβολής κυρώσεων στις διοικήσεις των φορέων που παρανομούν παραβιάζοντας την απαγόρευση.
3. Προβλέπεται τυπικά η δυνατότητα μετάταξης αυτού που προσλαμβάνεται ως Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας σε άλλη κατηγορία ή κλάδο προσωπικού του ίδιου ή άλλου φορέα, όπως ισχύει για τους υπόλοιπους δημόσιους υπάλληλους, μετά την συμπλήρωση οκταετούς πραγματικής υπηρεσίας από την αποπεράτωση της βασικής  εκπαίδευσής του στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Αποσαφηνίζονται με ρητές προβλέψεις στο κείμενο της διάταξης θέματα που αφορούν την εκπαίδευση στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, την στολή που ο τύπος της πρέπει να είναι ενιαίος για όλους τους φορείς, τα θέματα οπλοκατοχής και οπλοφορίας.
Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:
Άρθρο …
Το άρθρο 19 του Ν. 1339/83, αντικαθίσταται ως εξής:
 «1. Για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων του Δημοσίου (Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Διοικητικές Αρχές κ.λπ.), των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ.,  Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τραπεζών, τη διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας, την πρόληψη εγκλημάτων κατά προσώπων ή αγαθών στις παραπάνω εγκαταστάσεις και χώρους, καθώς και την ασφαλή συνοδεία χρηματαποστολών των παραπάνω φορέων, επιτρέπεται,  μετά από αίτηση της ενδιαφερομένης υπηρεσίας, νομικού προσώπου, οργανισμού ή επιχείρησης και έγκριση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,  η πρόσληψη από αυτές Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας (Φρουροί Ασφαλείας). Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία έγκρισης για την πρόσληψη Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας.
2. Το Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας (Φρουροί Ασφαλείας) αποτελεί ειδική κατηγορία προσωπικού του φορέα στον οποίο προσλαμβάνεται και εκτελεί αποκλειστικά τα καθήκοντα της παραγράφου 1. Απαγορεύεται η απασχόληση του προσωπικού αυτού σε καθήκοντα διαφορετικά του σκοπού για τον οποίο προσλαμβάνεται και κάθε πράξη με την οποία ανατίθενται σε αυτό διαφορετικά  καθήκοντα είναι αυτοδικαίως άκυρη. Στις διοικήσεις των φορέων που παρανομούν παραβιάζοντας την παραπάνω απαγόρευση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
3. Το Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας εκπαιδεύεται θεωρητικά και πρακτικά στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.
4.Το Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας φέρει υποχρεωτικά στολή και προστατευτικά μέσα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο τύπος της στολής, είναι ενιαίος για όλους τους φορείς.
5.Για τα θέματα οπλοφορίας του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» και των κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας οπλοκατοχής, οπλοφορίας, εισαγωγής, μεταφοράς και αγοράς όπλων και φυσιγγίων, οι όροι ασφαλούς φύλαξης του οπλισμού και οι συναφείς υποχρεώσεις, τα ζητήματα χρέωσης και αποχρέωσης του οπλισμού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
6.Οι αποδοχές και οι δαπάνες για την προμήθεια ειδών στολής και οπλισμού και την εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας βαρύνουν τους φορείς στους οποίους προσλαμβάνεται το προσωπικό αυτό.
7.Για το Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας, οι συμβατικές εργασιακές σχέσεις εργαζομένου και εργοδότη και τα εν γένει δικαιώματα και υποχρεώσεις τους ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό των φορέων που ενεργούν τις προσλήψεις, με επιφύλαξη των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, που ρυθμίζουν ευνοϊκότερα τα ίδια θέματα. Οι αποδοχές τους δεν μπορούν να ορίζονται κατώτερες του πρωτοδιοριζόμενου αστυφύλακα.
8.Λύση της σύμβασης εργασίας δικαιολογείται:
α. Για πειθαρχικά παραπτώματα ή για υπηρεσιακή ανεπάρκεια.
β. Λόγω λήξης του χρόνου διάρκειάς της ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή απόλυσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό των φορέων που ενεργούν τις προσλήψεις και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή απόλυσης καταβάλλεται από τον εργοδότη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Το Δημόσιο δεν υποχρεούται σε αποζημίωση απολυόμενου.
9.Την απόλυση για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της προηγούμενης παραγράφου δικαιούται να ζητήσει και η αστυνομική υπηρεσία που ορίζεται για την εποπτεία του προσωπικού ασφαλείας.
10. Με αποφάσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται για το Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας :
α. Ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης και τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων.
β. Η εκπαίδευσή και η μετεκπαίδευση τους.
γ. Η στολή που πρέπει να φέρουν και η εμφάνιση που πρέπει να έχουν.
δ. Η οπλοφορία κατά τα παραπάνω οριζόμενα.
ε. Τα πειθαρχικά παραπτώματα κατά την εργασία ή εκτός αυτής και ο τρόπος βεβαίωσής τους, καθώς και τα πειθαρχικά όργανα, η πειθαρχική διαδικασία, οι πειθαρχικές ποινές και ο τρόπος επιβολής τους.
στ. Τα πειθαρχικά παραπτώματα που δικαιολογούν λύση της σύμβασης εργασίας και απόλυση, καθώς και η διαδικασία απόλυσης.
ζ. Η αστυνομική υπηρεσία που ορίζεται για τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται για την εφαρμογή του, καθώς και για την εποπτεία του προσωπικού ασφαλείας.
θ. Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
11. Η εποπτεία για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας, ενεργείται τόσο από τους φορείς όπου το προσωπικό αυτό παρέχει τις υπηρεσίες του, όσο και από την αστυνομική υπηρεσία που ορίζεται για την εποπτεία του προσωπικού ασφαλείας.
12. Το Δημόσιο σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται σε αποζημίωση τρίτου για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας.
13. Απαγορεύεται η μετάταξή αυτού που προσλαμβάνεται ως Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας σε άλλη κατηγορία ή κλάδο προσωπικού του ίδιου ή άλλου φορέα, πριν την συμπλήρωση οκταετούς πραγματικής υπηρεσίας από την αποπεράτωση της βασικής  εκπαίδευσης του στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Κάθε πράξη μετάταξης που αντιβαίνει στο προηγούμενο εδάφιο είναι αυτοδικαίως άκυρη.»
Αθήνα, 18/01/2017

Share this:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2014 ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ. Designed by OddThemes | Distributed By Gooyaabi Templates